Welkom bij de beroepskeuze academie!

De stichting Register BKA is een onafhankelijke stichting sinds 1957. De doelstelling van het Register BKA is om de studie-, beroepskeuze- en loopbaanadvisering in Nederland op een zo hoog mogelijk peil te waarborgen.
Met de Beroepskeuzeacademie wil het Register BKA dit kwaliteitsstreven handen en voeten geven door het aanbieden van scholing.

Voor wie?
De aangeboden modules zijn gemaakt voor iedereen die geïnteresseerd is in vraagstukken op gebied van studie, beroep en loopbaan en zich op een bepaald gebied verder wil ontwikkelen. Te denken valt aan vakmensen op het gebied van re-integratie, studie- en beroepskeuzeadvisering, decanaat, HRM, arbeidsonderzoek, etc.
Specifiek zijn de modules ontwikkeld voor degenen die zich willen inschrijven in het Register. BKA, maar (nog) niet voldoen aan de inschrijvingseisen. De aangeboden modules  bieden de mogelijkheid bepaalde tekorten weg te werken (voor eisen van inschrijving zie: www.beroepskeuze.nl).

De modules
Alle modules zijn via e-learning te bestuderen, kunnen op elk moment en in eigen tempo worden gevolgd, zijn laagdrempelig en betaalbaar. De modules zijn met gerenommeerde docenten in samenwerking met het Register BKA ontwikkeld.

Uit onderzoek blijkt dat er een grote behoefte bestaat aan een module “psychodiagnostiek”. Dit is de eerste opleidingsmodule die nu voor je beschikbaar is.

In de loop van 2021 hopen wij ook de module “Onderwijs, beroepen en  arbeidsmarkt” en een module “ondersteuning bij het uitwerken van praktijkcases “ te kunnen presenteren.

Ons opleidingsaanbod

Module Psychodiagnostiek

De module Psychodiagnostiek bestaat uit een zevental kennisclips. Hierin worden alle stappen van de Diagnostische Cyclus behandeld. Per kennisclip is aangegeven welke stof uit het boek bestudeerd dient te worden. Verder worden steeds verwerkingsopdrachten aangeboden die u helpen het geleerde in praktische situaties toe te passen.

Kosten: € 450,- p.p.

Docent: Henk Verhoeven

Module Onderwijs, beroepen en arbeidsmarkt

In ontwikkeling…

Kosten: nog niet bekend

Docent: nog niet bekend

Module Ondersteuning bij het uitwerken van praktijkcases

In ontwikkeling…

Kosten: nog niet bekend

Docent: nog niet bekend