Module Psychodiagnostiek

De module Psychodiagnostiek bestaat uit een zevental kennisclips. Hierin worden alle stappen van de Diagnostische Cyclus behandeld. Per kennisclip is aangegeven welke stof uit het boek bestudeerd dient te worden. Verder worden steeds verwerkingsopdrachten aangeboden die u helpen het geleerde in praktische situaties toe te passen. Het Forum biedt mogelijkheden de uitwerkingen met medecursisten te bespreken. Daarna worden u de uitwerkingen aangeboden; dit om te checken in hoeverre u zich de stof ook daadwerkelijk heeft eigen gemaakt. Na alle zeven lessen volgt nog een meerkeuze toets, die u daarna ook zelf kunt scoren. Belangrijk om pas aan die toets te beginnen als u zeker weet alles goed bestudeerd te hebben. Daarna begint u aan de eindopdracht die door een externe assessor beoordeeld zal worden en die bepaalt of u deze module succesvol heeft afgerond.

Introductiefilmpje

Theorieboek

Bij deze cursus hoort het boek “Psychodiagnostiek en assessment – De praktijk van psychologisch testen, interviews en observatiemiddelen” van Henk Verhoeven (3e druk).

Online cursus

Kosten: € 450,- p.p.

Inschrijving is verplicht.

Over de auteur

Henk Verhoeven (1963) studeerde arbeids- en organisatiepsychologie met als specialisatie Psychodiagnostiek. Na zijn studie werkte hij twintig jaar als consultant bij twee adviesbureaus; Van den Broek & Partners en bij het GITP. Personeelsselectie, loopbaanbegeleiding en psychodiagnostiek hadden daar steeds zijn primaire aandacht. In 2009 maakt hij de overstap naar het onderwijs en Henk werkt sinds die tijd als docent Toegepaste Psychologie aan de Fontys Hogescholen in Eindhoven en Tilburg. Ook daar vormt Psychodiagnostiek weer een belangrijk deel van zijn werk. In de loop der jaren schreef hij een aantal boeken en publiceerde talloze artikelen. Het boek Psychodiagnostiek en Assessment – dat ook in deze module terugkomt  – wordt inmiddels in een zestal HBO en WO opleidingen als vast cursusboek gebruikt.